ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල

විකිපීඩියා වෙතින්
ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල
භූගෝලීය දත්ත
පිහිටුමශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල, ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි රෝහලකි. අක්කර 36 ක පමණ භූමියක් ඇත. 1864 ආරම්භ කර ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශ්‍රී_ලංකා_ජාතික_රෝහල&oldid=474544" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි