ශ්‍රී බැබිලවනාරාම දහම් පාසල

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Sri Babilawanarama Temple

ශ්‍රී බැබිලවනාරාම දහම් පාසල ශ්‍රී ලංකාවේ දඹදෙණිය ප්‍රෙද්ශයේ ශ්‍රී බැබිලවනාරාම පුහුලේ විහාරස්තානෙය් පවත්වාගෙන යන දහම් පාසලකි.

දහම් පාසල[සංස්කරණය]

දහම් පාසල් ශිෂය නායක මණ්ඩලය[සංස්කරණය]

දම් සෙනෙවි[සංස්කරණය]