වෙහෙරයාය මහා විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
වෙහෙරයාය මහා විද්‍යාලය
ස්ථානය
ඇතිලිවැව, මොනරාගල,  ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
ශ්‍රේණි 1 - 13 දක්වා
බාලක/බාලිකා මිශ්‍ර
Enrollment 1000 පමණ
අනුබැඳිය බෞද්ධ

වෙහෙරයාය මහා විද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකාවේ මොනරාගල ඇතිලිවැව ප්‍රදේශයේ පිහිටි පාසලකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]