වෙහෙරයාය මහා විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
වෙහෙරයාය මහා විද්‍යාලය
තොරතුරු
ශ්‍රේණි1 - 13 දක්වා
බාලක/බාලිකාමිශ්‍ර
Enrollment1000 පමණ
අනුබැඳියබෞද්ධ

වෙහෙරයාය මහා විද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකාවේ මොනරාගල ඇතිලිවැව ප්‍රදේශයේ පිහිටි පාසලකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]