වෙරළ කළමනාකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්

වෙරළ කළමනාකරණය ගංවතුර හා ඛාදනයට එරෙහිව වෙරළ ආරක්ෂා කිරීම සහ ඉඩම් හිමිකම සඳහා ඛාදනය නතර කරන ශිල්පක්‍රම.[1]

  1. "Coastal Zones".
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෙරළ_කළමනාකරණය&oldid=470824" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි