කෙටි පිටු

Jump to navigation Jump to search

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎ඇනොනිමස් (කන්ඩායම ) ‎[එක් බයිටයක්]
 2. (ඉති) ‎ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් (අයිපීඑල්) තරගාවලියේ වාර්තා සහ සංඛ්‍යාන තොරතුරු ලැයිස්තුව ‎[එක් බයිටයක්]
 3. (ඉති) ‎ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයන්ගේ අනුකල ලැයිස්තුව ‎[එක් බයිටයක්]
 4. (ඉති) ‎ක්‍රිකට් ඕල් ස්ටාර්ස් 2015 ‎[එක් බයිටයක්]
 5. (ඉති) ‎Bachelor of Information Technology ‎[එක් බයිටයක්]
 6. (ඉති) ‎වෙබ්අඩවිය ‎[එක් බයිටයක්]
 7. (ඉති) ‎Central Bank Library ‎[බයිට 20 ක්]
 8. (ඉති) ‎ජාල අලෙවිකරණය ‎[බයිට 21 ක්]
 9. (ඉති) ‎ද්මිත්‍රි ඉවානෙන්කෝ ‎[බයිට 21 ක්]
 10. (ඉති) ‎මහා පරාක්‍රමබාහු ‎[බයිට 21 ක්]
 11. (ඉති) ‎Software release life cycle ‎[බයිට 21 ක්]
 12. (ඉති) ‎Syphilis ‎[බයිට 21 ක්]
 13. (ඉති) ‎ජාතික උද්‍යාන ‎[බයිට 21 ක්]
 14. (ඉති) ‎ජල ප්‍රභව ‎[බයිට 21 ක්]
 15. (ඉති) ‎පාස්කු අහිරහස ‎[බයිට 21 ක්]
 16. (ඉති) ‎Ratatouille ‎[බයිට 21 ක්]
 17. (ඉති) ‎ලෝක උරුම ලැයිස්තුව ‎[බයිට 21 ක්]
 18. (ඉති) ‎මහාවග්ග ‎[බයිට 21 ක්]
 19. (ඉති) ‎ඉවෝන් විජේසිංහ ‎[බයිට 21 ක්]
 20. (ඉති) ‎වීඩියෝ ක්‍රීඩාවන්හී ඉතිහාසය ‎[බයිට 21 ක්]
 21. (ඉති) ‎මහ ලොකු දේවතාවිය ‎[බයිට 21 ක්]
 22. (ඉති) ‎Summit ‎[බයිට 21 ක්]
 23. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පාකිස්තාන තරග සංචාරය 2017 ‎[බයිට 21 ක්]
 24. (ඉති) ‎හැරී පොටර් සහ මායා ගල ‎[බයිට 21 ක්]
 25. (ඉති) ‎Sugathapalada silva ‎[බයිට 21 ක්]
 26. (ඉති) ‎ස්කොට්ලන්ත ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ‎[බයිට 21 ක්]
 27. (ඉති) ‎IIවන ක්ලියෝපැට්රා සෙලීන් ‎[බයිට 21 ක්]
 28. (ඉති) ‎බන්ධු ‎[බයිට 21 ක්]
 29. (ඉති) ‎Water hardness ‎[බයිට 21 ක්]
 30. (ඉති) ‎දෙසැම්බර් 2010 ‎[බයිට 21 ක්]
 31. (ඉති) ‎පියරි කියුරි ‎[බයිට 21 ක්]
 32. (ඉති) ‎අග්නිදිග ආසියාව ‎[බයිට 21 ක්]
 33. (ඉති) ‎පශ්චාත් වෛද්‍ය පර්යේෂණායතනය කොළඹ ‎[බයිට 21 ක්]
 34. (ඉති) ‎ජාන ප්ලාවිතය ‎[බයිට 21 ක්]
 35. (ඉති) ‎ධරම් වීර් (රූපවාහිනී කතාමාලාව) ‎[බයිට 21 ක්]
 36. (ඉති) ‎ඕස්ට්‍රේලියානු කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ‎[බයිට 21 ක්]
 37. (ඉති) ‎එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ‎[බයිට 21 ක්]
 38. (ඉති) ‎ඉන්දියානු කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ‎[බයිට 21 ක්]
 39. (ඉති) ‎නෙදර්ලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ‎[බයිට 21 ක්]
 40. (ඉති) ‎නවසීලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ‎[බයිට 21 ක්]
 41. (ඉති) ‎බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ‎[බයිට 21 ක්]
 42. (ඉති) ‎Crucifixion ‎[බයිට 21 ක්]
 43. (ඉති) ‎Rohana manjulawm ‎[බයිට 21 ක්]
 44. (ඉති) ‎දෙවි දේවතාවියෝ ‎[බයිට 21 ක්]
 45. (ඉති) ‎චපාති ‎[බයිට 21 ක්]
 46. (ඉති) ‎හැරී පොටර් සහ අග්නි කුසලානය ‎[බයිට 21 ක්]
 47. (ඉති) ‎දර්ශක හා ලඝුගණක ‎[බයිට 21 ක්]
 48. (ඉති) ‎බිම් මැනුම් හා ගොඩ නැඟීම් ඉංජිනේරු විද්‍යාව ‎[බයිට 21 ක්]
 49. (ඉති) ‎1950 අංක 43 දරන කාර්මික අරවුල් පන ‎[බයිට 21 ක්]
 50. (ඉති) ‎පී.බී ජයසේකර ‎[බයිට 21 ක්]

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:කෙටි_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි