කෙටි පිටු

Jump to navigation Jump to search

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎ඇනොනිමස් (කන්ඩායම ) ‎[එක් බයිටයක්]
 2. (ඉති) ‎ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් (අයිපීඑල්) තරගාවලියේ වාර්තා සහ සංඛ්‍යාන තොරතුරු ලැයිස්තුව ‎[එක් බයිටයක්]
 3. (ඉති) ‎ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයන්ගේ අනුකල ලැයිස්තුව ‎[එක් බයිටයක්]
 4. (ඉති) ‎ක්‍රිකට් ඕල් ස්ටාර්ස් 2015 ‎[එක් බයිටයක්]
 5. (ඉති) ‎පේමතෝ ජායතී සෝකෝ ‎[එක් බයිටයක්]
 6. (ඉති) ‎පරිණාමය හා සබැඳි වැරදි මත ‎[එක් බයිටයක්]
 7. (ඉති) ‎පරිණාමයේ අරමුණ බුද්ධිමත් ජීවීන් බිහිකිරීමද ‎[එක් බයිටයක්]
 8. (ඉති) ‎Bachelor of Information Technology ‎[එක් බයිටයක්]
 9. (ඉති) ‎වෙබ්අඩවිය ‎[එක් බයිටයක්]
 10. (ඉති) ‎මෞර්ය පාලකයන් ලැයිස්තුව ‎[එක් බයිටයක්]
 11. (ඉති) ‎කෝල්බෲක්-කැමරන් කොමිෂන් සභාව ‎[එක් බයිටයක්]
 12. (ඉති) ‎සංගම් සාහිත්‍යය ‎[එක් බයිටයක්]
 13. (ඉති) ‎පාලන සටහන් ‎[එක් බයිටයක්]
 14. (ඉති) ‎සෙප් බ්ලැටර් ‎[එක් බයිටයක්]
 15. (ඉති) ‎කොසබෑ නුවර ‎[එක් බයිටයක්]
 16. (ඉති) ‎Thomas Aquinas ‎[බයිට 3 ක්]
 17. (ඉති) ‎හින්දි භාෂාව (වක්‍රෝක්තිහරණය) ‎[බයිට 4 ක්]
 18. (ඉති) ‎පොන්න ‎[බයිට 6 ක්]
 19. (ඉති) ‎මාර (යකු) ‎[බයිට 8 ක්]
 20. (ඉති) ‎Processor ‎[බයිට 9 ක්]
 21. (ඉති) ‎Industrial Revolution ‎[බයිට 10 ක්]
 22. (ඉති) ‎Rottweiler (disambiguation) ‎[බයිට 10 ක්]
 23. (ඉති) ‎එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයට ‎[බයිට 10 ක්]
 24. (ඉති) ‎Radon ‎[බයිට 14 ක්]
 25. (ඉති) ‎මහා ශිව රාත්‍රී ‎[බයිට 15 ක්]
 26. (ඉති) ‎දයානන්ද ගුණවර්ධන ‎[බයිට 16 ක්]
 27. (ඉති) ‎Casting cast iron ‎[බයිට 17 ක්]
 28. (ඉති) ‎Morty ‎[බයිට 17 ක්]
 29. (ඉති) ‎ශ්‍රි ලංකා බාලදක්ෂ ලාංඡනය ‎[බයිට 18 ක්]
 30. (ඉති) ‎ඉන්දියානු ‎[බයිට 18 ක්]
 31. (ඉති) ‎Central Bank Library ‎[බයිට 20 ක්]
 32. (ඉති) ‎Muammar Al Gathafi ‎[බයිට 22 ක්]
 33. (ඉති) ‎මිෂෙල් ස්ටාක් ‎[බයිට 24 ක්]
 34. (ඉති) ‎Varnam TV ‎[බයිට 25 ක්]
 35. (ඉති) ‎කලාව සහ බෞද්ධ සංස්කෘතිය ‎[බයිට 26 ක්]
 36. (ඉති) ‎බිල්ලෑව ගුහා චිතු හමුවන ස්ථාන ‎[බයිට 26 ක්]
 37. (ඉති) ‎Kottawa darmapala collage ‎[බයිට 26 ක්]
 38. (ඉති) ‎ගණිත අංකනය ‎[බයිට 27 ක්]
 39. (ඉති) ‎අතුරු මුහුනත ‎[බයිට 27 ක්]
 40. (ඉති) ‎බේස් ගිටාරය ‎[බයිට 27 ක්]
 41. (ඉති) ‎මහාධමනි කපාටය ‎[බයිට 27 ක්]
 42. (ඉති) ‎මිශ්‍ර ලෝහ ලැයිස්තුව ‎[බයිට 27 ක්]
 43. (ඉති) ‎මහරාශ්ට ‎[බයිට 27 ක්]
 44. (ඉති) ‎LOVA DINU WIYATHUN ‎[බයිට 27 ක්]
 45. (ඉති) ‎උහන ‎[බයිට 28 ක්]
 46. (ඉති) ‎ද්තික තරංග ‎[බයිට 28 ක්]
 47. (ඉති) ‎විදයාව හා තාක්ෂණෙව්දය නූතන සමාජය කෙරහි බලපාන ආකරය ‎[බයිට 28 ක්]
 48. (ඉති) ‎පුස්තකාලයෙන් ඇති ප්‍රයෝජන ‎[බයිට 28 ක්]
 49. (ඉති) ‎අභිධර්මයේ ප්‍රභවය ‎[බයිට 28 ක්]
 50. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ තඹුත්තේගම කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව ‎[බයිට 28 ක්]

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:කෙටි_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි