කෙටි පිටු

Jump to navigation Jump to search

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎Guitarist ‎[එක් බයිටයක්]
 2. (ඉති) ‎ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් (අයිපීඑල්) තරගාවලියේ වාර්තා සහ සංඛ්‍යාන තොරතුරු ලැයිස්තුව ‎[එක් බයිටයක්]
 3. (ඉති) ‎ශෂී විජේන්ද්‍ර ‎[එක් බයිටයක්]
 4. (ඉති) ‎පේමතෝ ජායතී සෝකෝ ‎[එක් බයිටයක්]
 5. (ඉති) ‎Vishwakarma ‎[එක් බයිටයක්]
 6. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ‎[එක් බයිටයක්]
 7. (ඉති) ‎සෙප් බ්ලැටර් ‎[එක් බයිටයක්]
 8. (ඉති) ‎කොසබෑ නුවර ‎[එක් බයිටයක්]
 9. (ඉති) ‎නාඩගම් පිළිබඳ මත ‎[එක් බයිටයක්]
 10. (ඉති) ‎ක්වොන්ටම් ඉලෙක්ට්‍රෝනික විද්‍යාව ‎[එක් බයිටයක්]
 11. (ඉති) ‎මැකාවු ‎[එක් බයිටයක්]
 12. (ඉති) ‎පරිශීලක කතෝලික ‎[එක් බයිටයක්]
 13. (ඉති) ‎පරිශීලක ඇමතිවරයකි ‎[එක් බයිටයක්]
 14. (ඉති) ‎අනුත්‍රිකාස්ථිය ‎[බයිට 2 ක්]
 15. (ඉති) ‎යයනමබ ‎[බයිට 4 ක්]
 16. (ඉති) ‎චිත්‍රසේනන් තුරුමාල් නොහොත් රමණී ‎[බයිට 4 ක්]
 17. (ඉති) ‎Mass Movement in Asia ‎[බයිට 5 ක්]
 18. (ඉති) ‎පියතුමා (ආගමික) ‎[බයිට 6 ක්]
 19. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත සමය ‎[බයිට 6 ක්]
 20. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ අලින් ‎[බයිට 7 ක්]
 21. (ඉති) ‎රාමසාන් උත්සවය ‎[බයිට 7 ක්]
 22. (ඉති) ‎List of cheeses ‎[බයිට 7 ක්]
 23. (ඉති) ‎කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්ඛිත හිමි ‎[බයිට 7 ක්]
 24. (ඉති) ‎බැම ‎[බයිට 9 ක්]
 25. (ඉති) ‎ජලය යන්නට සමාන පද ‎[බයිට 9 ක්]
 26. (ඉති) ‎W. L. Garrison ‎[බයිට 9 ක්]
 27. (ඉති) ‎ලිංගික පෙළගැස්ම ‎[බයිට 9 ක්]
 28. (ඉති) ‎පැරකුබා ජාතකය ‎[බයිට 9 ක්]
 29. (ඉති) ‎වට්ස්ඇප් ‎[බයිට 10 ක්]
 30. (ඉති) ‎අප්සරා (වක්‍රෝක්තිහරණය) ‎[බයිට 11 ක්]
 31. (ඉති) ‎විද්‍යුත්චුම්බක බලය ‎[බයිට 12 ක්]
 32. (ඉති) ‎ස්ත්‍රිය ‎[බයිට 13 ක්]
 33. (ඉති) ‎මුඛය ‎[බයිට 14 ක්]
 34. (ඉති) ‎Micro orginisms ‎[බයිට 15 ක්]
 35. (ඉති) ‎දියපර ‎[බයිට 15 ක්]
 36. (ඉති) ‎කළුතර විහාරය ‎[බයිට 15 ක්]
 37. (ඉති) ‎ත්‍රිකෝණමිතික වගු ‎[බයිට 15 ක්]
 38. (ඉති) ‎ශ්‍රි ලංකා බාලදක්ෂ ලාංඡනය ‎[බයිට 18 ක්]
 39. (ඉති) ‎ඉන්දියානු ‎[බයිට 18 ක්]
 40. (ඉති) ‎ප්‍රස්ථාර ‎[බයිට 20 ක්]
 41. (ඉති) ‎Girma Wolde-Giorgis ‎[බයිට 22 ක්]
 42. (ඉති) ‎Deshiya nattya kalawa arambaya ‎[බයිට 24 ක්]
 43. (ඉති) ‎කලාව සහ බෞද්ධ සංස්කෘතිය ‎[බයිට 26 ක්]
 44. (ඉති) ‎Kottawa darmapala collage ‎[බයිට 26 ක්]
 45. (ඉති) ‎බේස් ගිටාරය ‎[බයිට 27 ක්]
 46. (ඉති) ‎මහාධමනි කපාටය ‎[බයිට 27 ක්]
 47. (ඉති) ‎උහන ‎[බයිට 28 ක්]
 48. (ඉති) ‎ද්තික තරංග ‎[බයිට 28 ක්]
 49. (ඉති) ‎විදයාව හා තාක්ෂණෙව්දය නූතන සමාජය කෙරහි බලපාන ආකරය ‎[බයිට 28 ක්]
 50. (ඉති) ‎පුස්තකාලයෙන් ඇති ප්‍රයෝජන ‎[බයිට 28 ක්]

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:කෙටි_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි