අවශ්‍ය පිටු

Jump to navigation Jump to search

පමණක් ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති පිටු හැර ඔවුන්ට වඩාත් සබැඳි සමග නොවන පවතින පිටු ලැයිස්තුව. ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති බව නොපවතින පිටු ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න විශේෂ:භින්න යළි-යොමුකිරීම්.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 02:36, 12 ජූනි 2021 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

Updates for this page are running twice a month.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. විකිපීඩියා:TemplateData‏‎ (සබැඳියන් 481 කි)
 2. විකිපීඩියා:Userfication‏‎ (සබැඳියන් 400 කි)
 3. Copyright infringement‏‎ (සබැඳියන් 380 කි)
 4. විකිපීඩියා:Reliable sources‏‎ (සබැඳියන් 363 කි)
 5. සැකිලි සාකච්ඡාව:ක්‍රිපූ වසර මාතෘකා අනුව‏‎ (සබැඳියන් 353 කි)
 6. විකිපීඩියා:Automated taxobox system‏‎ (සබැඳියන් 348 කි)
 7. ක්‍රිපූ 7 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 332 කි)
 8. 9 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 315 කි)
 9. 8 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 304 කි)
 10. සුන්‍යෂ්ටිකයන්‏‎ (සබැඳියන් 282 කි)
 11. Copyright‏‎ (සබැඳියන් 280 කි)
 12. ක්‍රිපූ 6 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 279 කි)
 13. 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය‏‎ (සබැඳියන් 269 කි)
 14. 7 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 262 කි)
 15. Microformat‏‎ (සබැඳියන් 259 කි)
 16. United States copyright law‏‎ (සබැඳියන් 237 කි)
 17. විකිපීඩියා:මුඛ්‍ය ඡේද උපදේශන‏‎ (සබැඳියන් 234 කි)
 18. International Standard Name Identifier‏‎ (සබැඳියන් 223 කි)
 19. 11 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 222 කි)
 20. ක්‍රිපූ 8 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 222 කි)
 21. Opisthokont‏‎ (සබැඳියන් 219 කි)
 22. Unikont‏‎ (සබැඳියන් 218 කි)
 23. Obazoa‏‎ (සබැඳියන් 217 කි)
 24. විකිපීඩියා:Sockpuppet investigations‏‎ (සබැඳියන් 217 කි)
 25. Eumetazoa‏‎ (සබැඳියන් 216 කි)
 26. Holozoa‏‎ (සබැඳියන් 215 කි)
 27. Filozoa‏‎ (සබැඳියන් 214 කි)
 28. Bilateria‏‎ (සබැඳියන් 212 කි)
 29. ParaHoxozoa‏‎ (සබැඳියන් 211 කි)
 30. Nephrozoa‏‎ (සබැඳියන් 209 කි)
 31. විකිපීඩියා:No original research‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 32. Parsing‏‎ (සබැඳියන් 205 කි)
 33. National Library of the Czech Republic‏‎ (සබැඳියන් 199 කි)
 34. ISO 3166-1 alpha-3‏‎ (සබැඳියන් 191 කි)
 35. රාජවංශය‏‎ (සබැඳියන් 191 කි)
 36. Vertebrate‏‎ (සබැඳියන් 189 කි)
 37. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා‏‎ (සබැඳියන් 187 කි)
 38. International Olympic Committee‏‎ (සබැඳියන් 183 කි)
 39. විකිපීඩියා:Inline templates linking country articles‏‎ (සබැඳියන් 183 කි)
 40. Deuterostome‏‎ (සබැඳියන් 181 කි)
 41. HCard‏‎ (සබැඳියන් 181 කි)
 42. Olfactores‏‎ (සබැඳියන් 176 කි)
 43. Gnathostomata‏‎ (සබැඳියන් 175 කි)
 44. ISO 4217‏‎ (සබැඳියන් 174 කි)
 45. උදවු:IPA for English‏‎ (සබැඳියන් 174 කි)
 46. WP:ALT‏‎ (සබැඳියන් 172 කි)
 47. List of IOC country codes‏‎ (සබැඳියන් 170 කි)
 48. Teleostomi‏‎ (සබැඳියන් 170 කි)
 49. උගත් ශාස්ත්‍රාලය‏‎ (සබැඳියන් 170 කි)
 50. ක්‍රිපූ 5 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 170 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි