විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ ඉතිහාසය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපියෙන් විස්තර කෙරෙන්නේ විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ ඉතිහාසය වෙයි. එක් කර ඇති මාතෘකා අතර විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යා වෘත්තියෙහි සාමාන්‍ය ප්‍රවර්ධනය හා එහි සංගණ්‍ය පුද්ගලයයන්ද වෙති.

පුරාතන ප්‍රවර්ධන[සංස්කරණය]

19වන සියවසෙහි ප්‍රවර්ධන[සංස්කරණය]

මයිකල් ෆැරඩේ, තෝමස් ෆිලිෆ්ස් 1841-1842 ගණන් විසින් නිර්මිත ආලේඛයකින් ගත් සුළු කොටසකි[1]


  1. [1] National Portrait gallery NPG 269