විද්‍යාත්මක චින්තනය

විකිපීඩියා වෙතින්

විද්‍යාත්මක චින්තනය යනු නිරීක්ෂන මගින් නිගමන වලට එලබීමයි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විද්‍යාත්මක_චින්තනය&oldid=473504" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි