විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Rollback feature

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය සම්පුර්ණයෙන්ම සිංහලයට පරිවර්තනය කර දෙන්න--Rsekanayake (talk) 10:14, 1 දෙසැම්බර් 2015 (යූටීසී)Reply[reply]