විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:මකා දැමීමේ ප්‍රතිපත්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය Sri Lanka Elle ක්‍රීඩාවේ විනිසුරැවන් පිළිබදව ලියා ඇති බැවින් එම ලිපියට සම්භන්ධ කරන්නේ නම් ඉතා හොද යන්න මාගේ අදහසය