විකිපීඩියා:Requests for permissions/Reviewer

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Reviewer (add request)[සංස්කරණය]

Crystal Clear app kfm.png
Archived approved requests:
ලේඛනාගාරයක් තවම නැත. (තනන්න)
Declined:
ලේඛනාගාරයක් තවම නැත. (තනන්න)

Singhalawap[සංස්කරණය]

  • I like to get Reviewer permission Singhalawap (talk) 04:00, 26 මාර්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

තඹරු විජේසේකර[සංස්කරණය]

I'd like to request 'Reviewer' permissions --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:35, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]