විකිපීඩියා:උදව් කවුලුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(විකිපීඩියා:HD වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ඔබට අවැසි උදව්ව සටහන් කරන්න.


ඔබේ සාකච්ඡා පිටුවේදී පුද්ගලික උදව් ඉල්ලීම[සංස්කරණය]අ.පො.ස(උ.පෙළ) ළමයෙකු සඳහා දේශිය නිල වෙදකම පිළිබද තොරතුරු අවශ්‍ය‍ කර හැකිනම දන්වන්න එසේ නොමැතිනම් තොරතුරු ලබා ගත වෙබ් අඩවියක් පුවත් පත් හො පොත් ගැන හො තොරතුරක් දෙන්න.

මෙම ලිපිය පරිශීලනය කර බලන්න.ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය
-asiri 03:01, 11 නොවැම්බර් 2008 (UTC)

ටටලටලට[සංස්කරණය]

ටටටටටටටට 112.134.140.106 08:17, 21 මාර්තු 2023 (යූටීසී)[reply]