විකිපීඩියා:Changing username/Simple

විකිපීඩියා වෙතින්

لطرش أحمد الهاشمي → لطرش احمد الهاشمي[සංස්කරණය]

Current Name: لطرش احمد الهاشمي

Reaname to:لطرش أحمد الهاشمي (contribslogsRenaming)

Reason:i want the same name in all wikimedia project

Confirmation:en:Wikipedia:Changing_username/Simple/Archive151#لطرش أحمد الهاشمي → لطرش احمد الهاشمي

--لطرش احمد الهاشمي (talk) 10:50, 14 දෙසැම්බර් 2013 (යූටීසී)[reply]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Changing_username/Simple&oldid=284180" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි