විකිපීඩියා:නිර්දේශ කවුලුව/Computing

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

software වල සිරියල් නම්බර් හෝ කී නම්බර් රේජිටෙෂන් කොඩ් ලබා ගැනිමට හෝ කොපි කර පෙස්ට් කරන්න ක්‍රමයක් සැකසිමෙන් දුප්පත් අපි වගේ අයට මහගු සේවාක් වෙනවා අපිට සල්ලි ගෙවා ගන්න softwera වල නම්බර්වලට කෙඩිඩ් කාඩ් නැත මේ ගැන දන්න අය software වල නම්බර් සදහන් කරන මෙන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටමී ස්තුතී.....

ශීර්ෂ පෙළ[සංස්කරණය]

(ලංකාවේ දුප්පතා)