විකිපීඩියා:ද්විත්ව යළියොමුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ද්විත්ව යළියොමුවීම් නිදසුනක්, මෙය පසුව නිවැරැදි කරන ලද්දේ වෘෂභයා යන්න අතර-මැදි අවස්ථාවක් නොකර ගෙන ගොනා යන්න කෙලින්ම හරකා වෙත යළියොමුකිරීමෙනි.

යළියොමුවක් යනු ස්වයංක්‍රීය ලෙසින් වෙනත් පිටුවක පෙළ එහි ප්‍රදර්ශනය වීමට ඉඩ සලසන විශේෂ පිටුවකි. තවත් යළියොමුවකට යොමුවන යළියොමුවක් හැඳින්වෙන්නේ දිවිත්ව යළියොමුවක් ලෙසිනි. මෙම පිටු අනවශ්‍ය වන්නේ, අනන්ත පුඬු වලක්වනු වස්, විකිපීඩියාවේ මාධ්‍යවිකි මෘදුකාංග විසින් දෙවන යළියොමුව පසුහඹන්නේ නොමැති බැවිනි (නොනවතින පුඬුකරණය වැලැකුමට, යළියොමුවක් එක් නිවේශිතයන් එකකට වඩා වැඩි ගණනක් "හරහා නොයයි" ; යමෙක් යළියොමුවක් වෙත යළියොමු කෙරුනොත්, පළමු යළියොමුවෙන් අනතුරුව දාමය නවතියි). මෙවන් අවස්ථාවන් නිසා, පාඨකයාට අමිහිරි අත්දැකීම් විඳීමට සිදුවන අතර, සර්වර් සම්පත් නාස්ති වන අතර, අඩවියෙහි සංචලන ව්‍යුහය ව්‍යාකූල කරවයි.

පැරණි යළියොමුවීම් වෙනසකට ලක් නොවී පැරණි නමකට යොමුවෙමින් පවතිද්දී සිදුකෙරෙන ගෙනයෑමක් නිසාවෙන් සාමාන්‍යෙයන් ද්විත්ව යළියොමුවීම් ජනිත වෙයි.