විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 15

From විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
Jump to navigation Jump to search

මැයි 15:

  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
  • තවත් සිදුවීම්: මැයි 14මැයි 15මැයි 16

    දැන් වේලාව 2020 පෙබරවාරි 25 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න