විකිපීඩියා:ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණය (ප්‍රතිපත්තිය)

විකිපීඩියා වෙතින්
අසාර්ථක ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණය මාර්ගෝපදේශනය සඳහා, ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණය (මාර්ගෝපදේශනය) බලන්න

විකිපීඩියා සංස්කාරකයෙක්, පරිපාලකයෙක්, නිලබලධාරියෙක් ආදී ලෙසින් කිසිවෙක් ඔවුන්ගේ සේවය කිසිකලෙක විකිණීමට මම අනුමැතිය නොදෙමි. මා දැනුවත් කරනු ලබන එවැනි ඕනෑම අවස්ථාවකදී මම පෞද්ගලිකව මැදිහත්වී වාරණය පනවමි.... ගාස්තු අපේක්ෂිත අධිවාචනය කරන්නන් විකිපීඩියාවේ සෘජු ලෙසින් සංස්කරණයෙහි යෙදීම පිළිගත යුතු යැයි ඇති අදහස කිසිවිටෙක සාර්ථක නොවනු ඇත. මෙය වර්තමානයෙහි ප්‍රතිපත්තිය යැයි මදකට සිතමු.... අපගේ කීර්තිය ලක්වන මහත් ව්‍යසනය සිතෙහි මවා ගන්න. අප, සමස්ත මානව දැනුම ලේඛනගත කිරීමට හැකි උපරිමයෙන් යත්න දරන නිදහස් හා ස්වායත්ත රචකයෝද? නැතහොක් අපි ගාස්තු අපේක්ෂිත වන්දි භට්ටයෝද. මම දන්නවා මම තෝරගන්නේ කුමක්ද කියා.

ජිම්බෝ වේල්ස්

විකිපීඩියාව තුල ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණය යන්න අර්ථදක්වා ඇත්තේ මුදල් හෝ එවැනි ප්‍රලෝභ අපේක්ෂාවෙන් ලිවීම හෝ සංස්කරණය ලෙසිනි. සංස්කාරකයාගේ සේවාදායකයාහට හෝ සේවාලාභියාහට හෝ වාසි සහගත වන අයුරින් ලිපියක්, සාකච්ඡා පිටුවක් හෝ ප්‍රතිපත්තියක් තුලට හෝ වෙතින් හෝ අන්තර්ගතය බහාලීම හෝ මකාදැමීමද මෙයට ඇතුලත් වෙයි. බොහෝ, එහෙත් සියල්ල නොව, ආකාරයන්හී ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණයන් තහනම් කරන ලද වෙයි. නිදසුනක් ලෙසින්, සාකච්ඡා පිටුවක් අරභයා ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණය සාමාන්‍යයෙන් පිළිගතහැකි වුවද, ප්‍රතිපත්ති පිටුවක් අරභයා සිදුවන හෙළිනොකල ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණයක් තහනම් කරන ලද වෙයි. ඔවුන් විසින් සිදුකෙරෙන ගාස්තු අපේක්ෂිත කාර්යයන්ගේ තරාතිරම සියළු ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කාරකවරුන් විසින් ඔවුන්ගේ පරිශීලක පිටුවෙහි සහ බලපෑම් ලද ලිපියේ සාකච්ඡා පිටුවෙහි හෙළිකිරීම අවශ්‍ය වෙයි.

ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණය පරස්පර විරෝධී අභිලාෂයන්ගෙන් (COI) එක් වර්ගයක් වන අතර ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කාරකවරුන් විසින් COI හි මාර්ගෝපදේශන ඉතාමත් ප්‍රවේශමෙන් අනුගමනය කල යුතු වෙයි. ලකුණු ලබන පාසැල් ව්‍යාපෘතියකට විකිපීඩියාව සංස්කරණය කිරීම හෝ, ඥාතියෙකුගේ අනුදැනුම නොමැතිව ඥාතියෙකුගේ ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳ ලිපියක් සංස්කරණය කිරීම වැනි අනෙකුත් වර්ගයේ සංස්කරණයන් ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණයන්ට සමසම යැයි සැලකිය හැකිය. සංස්කාරකයාගේ සේවායෝජකයා විසින් සංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පාලනය කිරීමේ තත්ත්වයක් නොමැති නම් මේවා ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණ යැයි නොසැලකෙයි. කෙසේවුවත් මෙම ගණයේ සංස්කරණ පරස්පර විරෝධි අභිලාෂයන් විය හැකිය. ගාස්තු අපේක්ෂිත සංස්කරණ අර්ථදැක්වීමට ඇතුලත් කර නොමැති මූල්‍යමය පරස්පර විරෝධි අභිලාෂයන් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශන සඳහා විකිපීඩියා:පරස්පර විරෝධී අභිලාෂයන් #මූල්‍ය බලන්න.


තහනම් කර ඇති වැටුප් අපේක්ෂිත සංස්කරණ[සංස්කරණය]

ගාස්තු අපේක්ෂිත අධිවාචනය යනු ඔබගේ සේවායෝජකයාගේ දෘෂ්ටි කෝණය අධිවාචනය වන පරිදී විකිපීඩියා අන්තර්ගතයට සිදුකෙරෙන ඕනෑම දායකත්වයක් හෝ සංස්කරණයකි. අපගේ මධ්‍යස්ථ දෘෂ්ටි කෝණය යන ප්‍රතිපත්තිය හේතුවෙන් ඕනෑම ආකාරයක අධිවාචනයක් තහනම් කර ඇති අතර, විශේෂයෙන් ගාස්තු අපේක්ෂිත අධිවාචනය සැලකෙන්නේ බරපතල අධිවාචන ආකාරයක් ලෙසිනි.