වැහි වතුර

විකිපීඩියා වෙතින්
නාගරික වැසි වතුර බැසයෑමට සකසා ඇති ආකාරය

හිම සහ අයිස් දියවීම ඇතුළු වර්ෂාවෙන් හටගන්නා ජලය වැහි වතුර ලෙසද හැඳින්වේ.වැහි වතුර පසට පොඟවා ගත හැකිය (විනිවිද යාම), ගොඩබිම මතුපිට පොකුණු හා පොකුණු වල ගබඩා කිරීම, වාෂ්ප වීම හෝ පිටාර ගැලීම.බොහෝ ගලායාම සෘජුවම අසල ඇති ගංගා, ගංගා හෝ වෙනත් ජල කඳට (මතුපිට ජලය) ප්‍රතිකාර නොමැතිව සම්ප්‍රේෂණය වේ.

වනාන්තර වැනි ස්වාභාවික භූ දර්ශන වලදී පස වැහි වතුර වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරයි.

වැහි වතුර දූෂණය[සංස්කරණය]

අඩු වෘක්ෂලතාදිය හා වැඩි අපිරිසිදු පෘෂ්ඨයන් (වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථාන, මාර්ග, ගොඩනැගිලි, සංයුක්ත පස්) සහිතව, සංවර්ධිත ප්‍රදේශ අඩු වර්ෂාවක් පොළොවට ඇතුළු වීමට ඉඩ සලසයි.

දූෂණයට ප්‍රභවයක් ලෙස වැහි වතුර ගලා යාම[සංස්කරණය]

නාගරික ගංවතුර[සංස්කරණය]

සින්ක්හෝල් හි කුණාටු ජලය නිර්මාණය වීම කඩා වැටේ[සංස්කරණය]

වැහි වතුර කළමනාකරණය[සංස්කරණය]

=තාක්ෂණික අංශ[සංස්කරණය]

ආයතනික හා ප්‍රතිපත්තිමය අංශ[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වැහි_වතුර&oldid=471258" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි