වැලි තලප

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සාම්ප්‍රදායික සිංහල පැණි රසති කැවිලි වර්ගයකි.

වැලි තලප සාදන ක්‍රමය සහ එහි ගුණ (පැරැණි කවියක්)[සංස්කරණය]

කැකුළු හාල් පිටියෙන් ද - ව‍ටකර ඔලු ඇට මෙන් ද
තම්බා කඩ පිම්මෙන් ද - සුරැකිව තබා යෙහෙන්
කිතුල් හකුරු පැණියෙන් ද - මදක් සීනි සමගින් ද
සැඳිගා කකාරමින් ද - ලුණු වැටෙනා පදමින් ද
තිවග දෙදුරු සමඟින් ද - එක එක පමණ යසින් ද
බැද සුන්කර ගනිමින් ද - එකතුව සෑම දෙයින්
බඳුනක ලා සතොසින් ද - සමකර යස විලසින් ද
එදවස පසුව ගොසින් ද - ගනිමන් නැවත තොසින්
කැබලිව සැනින් කපා ම - රඔකැන් සමඟ කදී ම
ලොව සතහට සොඳ කදී ම - අසනුව නැණැති සියල්
උදය - උදය සැමදා ම - වළඳා උණු පැන් බී ම
සත සිත් පිනවා ම - මියුරු දෙයකි සුවිපුල්
වැලි තලප යන නා ම - පැවැසුව පෙරැදුරු සෑ ම
වා, පිත් සමන් කිරී ම - කදිමට වේ නිරවුල්
කතිරග කිරඟ කිදෙන් ද - කිටිතක තක්කිට කින් ද
දෙමිකිට කිටිතක කුන් ද - ජෙනෙකිට ගුදිත ගුදන්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වැලි_තලප&oldid=99295" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි