ව්‍යාජ කේත

විකිපීඩියා වෙතින්

ඇල්ගොරිතමයක් සරල ඉංග්‍රීසි වචන යොදාගෙන ලිඛිත ව දැක්වීම ව්‍යාජ කේත (ඉංග්‍රීසි:  Pseudocode) මඟින් සිදු වේ.

 • මෙසේ ලියන ලද ව්‍යාජ කේත පරිගණක භාෂාවකින් ස්වායත්ත වේ .

අල්ගොරිතමයේ එක් එක් ප්‍රකාශය සරල ඉංග්‍රීසි වචන වලින් දක්වන ආකාරය[සංස්කරණය]

 • ආරම්භය BEGIN
 • අවසානය END
 • ආදානය INPUT, READ, GET
 • ප්‍රතිදානය OUTPUT, DISPLAY, SHOW
 • ක්‍රියාවලිය PROCESS, CALCULATE
 • වරණය IF... THEN... ELSE... ENDIF...
 • පුනර්කරණය FOR - DO

WHILE - ENDWHILE

REPEAT - UNTIL.

  Example for Pseudocode

BEGIN

 INPUT_length,breath
 CALCULATE_lenth*breath
 OUTPUT_area_of_a_rectraingle

END

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ව්‍යාජ_කේත&oldid=623709" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි