ව්‍යවහාරික විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප්‍රායෝගික උපයෝගිතාවයක් වෙත එල්ල කරමින් විද්‍යාව මෙහෙයවෙන විට එය හැඳින්වෙන්නේ ව්‍යවහාරික විද්‍යාව ලෙසිනි. ව්‍යවහාරික විද්‍යාඥයෙක් විසින් කිසියම් විශේෂිත දෙයක් සැලසුම් කිරීම සිදු නොවිය හැකි අතර, ඒ වෙනුවට ඔහු වෙතින් නව තාක්ෂණ ක්‍රමවේද සහ ප්‍රායෝගික ක්‍රම ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහි අරමුණ සහිතව පර්යේෂණ සිදු විය හැකිය. 

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ව්‍යවහාරික_විද්‍යාව&oldid=470073" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි