වල්ලපට්ට

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් ආවේණික ගසකි. මධ්‍යම කඳුකරයේ හා පහත රට තෙත් කලාපයට අයත් සිංහරාජයේ ඉතාමත් සාරවත්ව වැවේ. More information; www.kelaniagri.info/244205127https://youtu.be/1VVHwok9mn8

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වල්ලපට්ට&oldid=391947" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි