ලීලා ඩවුන්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ළිල ඪොව්න්ස් එන් ඔඅහක, මෙක්සිකෝව.

ඇන ළිල ඪොව්න්ස් සන්චෙස් (Ana Lila Downs Sánchez) ඔඅහක, මෙක්සිකෝව මාර්තු 19 1968 වනදා උපත ලැබූ ඇය කවුරුත් අඳුනන්නේ ළිල ඪොව්න්ස් (Lila Downs) ලෙස ය. ඇය ඇමරිකානු පොප් ගායිකාවකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලීලා_ඩවුන්ස්&oldid=353723" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි