ලාස්ට් චයිල්ඩ් ඉන් ද වුඩ්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්
ලාස්ට් චයිල්ඩ් ඉන් ද වුඩ්ස්
කර්තෘරිචඩ් ලූව්
රටඑක්සත් ජනපද
භාෂාවඉංග්‍රීසි
විෂයයදරුවන් සහ සොබාදහම
ප්‍රකාශකයාඇල්ගොන්කුයින් බුක්ස්
ප්‍රකාශිත දිනය
අප්‍රේල් 22, 2008
මාධ්‍ය වර්ගයමුද්‍රිත (කඩදාසි කවරය)
පිටු390
අයිඑස්බීඑන්978-1-56512-605-3
ඕසීඑල්සී183879632
155.4/18 22
LC ClassBF353.5.N37 L68 2008