ලංකා දූපතේ ශාක සහ සත්ත්‍ව සංහතිය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම ලිපිය ශ්‍රී ලංකාවට අයත් ප්‍රධාන දූපතේ ගොඩබිමමේ සහ මිරිදියේ ශාක සහ සත්ත්‍ව සංහතිය පිලිබඳව වේ. ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මූදු ශාක සහ සත්ත්‍වයන් මෙහි සඳහන් නොවේ.

ශාක සංහතිය[සංස්කරණය]

සපුෂ්ප ශාක[සංස්කරණය]

කුල 214කට අයත් සපුෂ්ප ශාක විශේෂ 3500කට අධික ප්‍රමාණයක් ඇත. ඉන් 75% පමණ ස්වදේශීය වන අතර ඉතිරි 25% විදේශීය ලෙස සැලකේ.

ස්වදේශීය සපුෂ්ප ශාක[සංස්කරණය]

දූපතේ ස්වදේශීය සපුෂ්ප ශාක වලින් 27%ක් ඊට පමණක් ආවේණික වේ.

ලංකා දූපතට පමණක් ආවේණික සපුෂ්ප ශාක[සංස්කරණය]

මීවන[සංස්කරණය]

විශේෂ 350ක් පමණ ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.

http://www.greenmedia.lk/sinhala/index.php?option=com_content&view=article&id=62:2009-04-06-15-03-07&catid=121:2009-04-06-15-29-34&Itemid=115

වෙනත් ශාක[සංස්කරණය]

සත්ත්‍ව සංහතිය[සංස්කරණය]

ක්‍ෂීරපායීයෝ[සංස්කරණය]

දුපතේ හඳුනාගෙන ඇති ක්‍ෂීරපායී විශේෂ 91න් 16ක් ඊට පමණක් ආවේනික (ඒකදේශික)වේ.

කුරුල්ලෝ[සංස්කරණය]

දුපතෙන් කුරුළු විශේෂ 433ක් වාර්තාවී ඇති අතර ඉන් 233ක් නේවාසික කුරුල්ලෝ ලෙස සැලකේ. නේවාසික කුරුල්ලන්ගෙන් විශේෂ 26ක් (සහ යෝජිත අලුත් විශේෂ 7ක්) දූපතට පමණක් ආවේණිකය.

සමනල්ලු[සංස්කරණය]

වාර්තාවී ඇති සමනල් විශේෂ 245න් 24ක් ඊට පමණක් ආවේණිකය.

වෙනත් සත්තු[සංස්කරණය]