රෝඩ්ස්හි කොලෝසස් ප්‍රතිමාව (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රෝඩ්ස්හි කොලෝසස් ප්‍රතිමාව යනු ක්‍රි.පූ. 292 සහ 280 අතර කාලයේ රෝඩ්ස් නගරයේ ඉදිකළ ග්‍රීක ටයිටන් හීලියෝස් ප්‍රතිමාවකි.

රෝඩ්ස්හි කොලෝසස් යන්නෙන් ඇතැම්විට පහත ඒවා අදහස් විය හැක:

මෙයත් බලන්න[සංස්කරණය]