රෝජාවා

විකිපීඩියා වෙතින්
උතුරු සහ නැගෙනහිර සිරියාවෙහි ස්වතන්ත්‍ර පරිපාලනය

ප්‍රදේශයෙහි පරිපාලනය යටතේ පවතින භූමි ප්‍රදේශ
ප්‍රදේශයෙහි පරිපාලනය යටතේ පවතින භූමි ප්‍රදේශ
තත්ත්වයසිරියාවෙහි තත්වාකාර ස්වතන්ත්‍ර ප්‍රදේශය
නිල භාෂාභාෂා බලන්න

සමහරවිට රෝජාවා ලෙසින් හැඳින්වෙන, උතුරු සහ නැගෙනහිර සිරියාවෙහි ස්වතන්ත්‍ර පරිපාලනය (එන්ඊඑස්) යනු, ඊසාන දිග සිරියාවෙහි පිහිටා ඇති තත්වාකාර ස්වතන්ත්‍ර ප්‍රදේශයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රෝජාවා&oldid=452698" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි