රෝජාවා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
උතුරු සහ නැගෙනහිර සිරියාවෙහි ස්වතන්ත්‍ර පරිපාලනය

ප්‍රදේශයෙහි පරිපාලනය යටතේ පවතින භූමි ප්‍රදේශ
ප්‍රදේශයෙහි පරිපාලනය යටතේ පවතින භූමි ප්‍රදේශ
තත්ත්වයසිරියාවෙහි තත්වාකාර ස්වතන්ත්‍ර ප්‍රදේශය
නිල භාෂාභාෂා බලන්න

සමහරවිට රෝජාවා ලෙසින් හැඳින්වෙන, උතුරු සහ නැගෙනහිර සිරියාවෙහි ස්වතන්ත්‍ර පරිපාලනය (එන්ඊඑස්) යනු, ඊසාන දිග සිරියාවෙහි පිහිටා ඇති තත්වාකාර ස්වතන්ත්‍ර ප්‍රදේශයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රෝජාවා&oldid=452698" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි