රොක්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තය, නිව්යෝර්ක්

විකිපීඩියා වෙතින්
රොක්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තය, නිව්යෝර්ක්
රොක්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තය, නිව්යෝර්ක් හී මුද්‍රාව
මුද්‍රාව
රොක්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තය ඉස්මතු කරමින් නිව්යෝර්ක් හී සිතියම
නිව්යෝර්ක් තුල ප්‍රාන්තයේ පිහිටුම
Map of the U.S. highlighting නිව්යෝර්ක්
එ.ජ. හී නිව්යෝර්ක් හී පිහිටුම
ප්‍රතිස්ථාපිත 1798
ආසනය නිව් සිටි
විශාලතම නගරය නිව් සිටි
භූමි ප්‍රමාණය
 - සම්පූර්ණ
 - භූමිය
 - ජලය

199 සතරැස් සැත (515 කිමී²)
174 සතරැස් සැත (451 කිමී²)
25 සතරැස් සැත (65 කිමී²), 12.60%
ජනගහණය
 - (2010)
 - ඝණත්වය

311,687
1,790/සතරැස් සැත (691.1/කිමී²)
වෙබ් අඩවිය www.co.rockland.ny.us

රොක්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තය යනු නිව්යෝර්ක් එ.ජ. ජනපදය තුල පිහිටි ප්‍රාන්තයකි.