රිය සංචිතය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දෙදෙනෙක් හෝ වැඩි පිරිසක් එක් තම සංවාර(යක්) සඳහා කාරයක්, මෝටර් සයිකලයක්, වෑන් රථයක් ආදිය හවුලේ භාවිතා කිරීම රිය සංචිතය නම්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රිය_සංචිතය&oldid=332381" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි