රසායනික ජීව විද්‍යාත්මක විකිරණ හා න්‍යෂ්ටික ප්‍රතිචාර බලඝණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රසායනික ජීව විද්‍යාත්මක විකිරණ හා න්‍යෂ්ටික ප්‍රතිචාර බලඝණය (CBRN), ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවට අනුබද්ධ බලඝණයකි.[1][2] මෙම බලඝණය කොරා්නා වසංගතය හමුවේ සුවිශේෂි මෙහෙයක් ඉටු කරන ලදි. රසායනික ජීව විද්‍යාත්මක විකිරණ හා න්‍යෂ්ටික ප්‍රතිචාර බලඝණය ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු රෙජිමේන්තුවට අනුබද්ධිත ඒකකයකි.[3]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "යුද හමුදාවේ CBRN බලඝණය වුහාන් හි සිට පැමිණි සිසුන් දියතලාවට ගෙනයයි". සම්ප්‍රවේශය 2020-02-01.
  2. "ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ පොලිසියේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් 'රසායනික හා ජීව විද්‍යාත්මක' විකිරණ බලපෑම් පිළිබඳ දැනුවත් කරයි". සම්ප්‍රවේශය 2020-02-01.
  3. https://www.army.lk/node/65899