රව්ලතුස් සාලිහින් අහදියා පාසල

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
රව්ලතුස් සාලිහින් අහදියා
ගොනුව:"".jpg
ස්ථානය
මාබෝල, වත්තල, ශ්‍රී ලංකාව,
තොරතුරු
ස්ථාපිත 1992
විදුහල්පති එම්.එස්.එම්.නසුර්දින්
ශ්‍රේණි 1 - 11 දක්වා
Medium of Language සී౦හල , දෙමළ හා ඉоග්‍රිසි

රව්ලතුස් සාලිහින් අහදියා පාසල සමස්ත ලංකා අහදියා සම්මේලනය මගින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි කැළණිය කලාපයේ පවත්වාගෙන යන ඉස්ලාම් දහම් පාසලකි. 1 සිට 11 දක්වා සිසුන් ත්‍රිත්ව මාධයයෙහි මෙහි ඉගෙනුම ලබයි. රව්ලතුස් සාලිහින් මාතාව , නූතන ලෝකයේ විව්ධ අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින ශිෂය පරපුරට අවශය දැනුම හා පුහුණුව ලබාදෙයි.


ආදර්ශ පඨය[සංස්කරණය කරන්න]

"ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ්" නැමදිමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙකු නැත යන්නය්.

දැක්ම[සංස්කරණය කරන්න]

නිපුණතා හා දහමෙන් පිරිපුන් ජගත් පුරවැසියෙකු විශ්ව ගම්මානයට

මෙහෙවර[සංස්කරණය කරන්න]

දන්නා දේ තවත් අධයනය කිරිමටද අලුත් දේ ගවේශණය කිරිමටද දහම් අධයනයේ යථාර්තය පෞද්ගලික ජිවිතයට ගෙන හැර දැක්වෙඑමට හැකිය පුබුදුවාලිම.

අතීතය[සංස්කරණය කරන්න]

1992 වන වර්ශයෙහි ආරම්භ කරන ලදි. 

අහදියා ගීතය[සංස්කරණය කරන්න]

අප අල්ලහ්ට බිය බැතියෙන්
නමදිමු අප සැමදා
මොනදේ සිදි වූවත් එය
අල්ලාහ්ගෙ නියමය වේ

දෙලොව වක්තෘවු නබි නියලෙමු
මොන බාධක ආවත් එය සතුටෙන් බාරගමු

ලක් දරුවන් වන අප සතුටෙන් තබනු මැන
ඔබ කරුණා බල මහිමෙන් අපට ශිල්පය දෙනු මැන

ඉස්ලාම් මග අප සැමදා අභිමානෙන් පිළිපදිමු
අල්ලහු අක්බර් කිය ශබ්ද නගා ගයමු

සද එලියේ රශ්මිය මෙන් ඉස්ලාමය පතුරුවමු
ඊමානයේ අභිමානයෙන් සමගිය සද රකිමු

ශ්‍රී ලංකා නම් මෙම දෙරණේ අහදිය්යා ව්යපාරයෙන්
මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ යහ කීර්තිය ඔබට බාරය
.


දහම් පාසලේ පරමාර්ථයන්[සංස්කරණය කරන්න]

 • ජාතික අධයාපන ප්‍රතිපත්තියේ කොටසක් වන දහම් පාසල් අධයාපනයට අදාළ පොදු අරමුණු ඉටු කිරීම.
 • දහම් අධයාපනයේ යථාර්තය අත්යවශයතාවය යන කොටස්වල දැනුම ලබා දීම.
 • අධයාපනයට අදාළව තම අනාගත ජිවිතය හදුනාගෙන නිසි ආකාරව එය ගොඩ නැගිමට ම౦ විවර කර දීම.
 • රටට සමාජයට වැඩදායි යහපත් ගුණා౦ග වලින් යුක්ත පුද්ගලයෙකු විමට අවශ්ය දේ ලබා දීම.

අ౦ශයන්[සංස්කරණය කරන්න]

 • පෙරපාසල් අ౦ශය - රෞලතුල් අත්ෆාල් (වයස 4 - 5 සදහා)
 • ප්‍රාථමික අ౦ශය (1 - 3 වැනි ශ්‍රේණියන්)
 • කණිෂ්ඨ අ౦ශය (4 - 6 වැනි ශ්‍රේණියන්)
 • කණිෂ්ඨ ද්විතීය අ౦ශය (7 - 9 වැනි ශ්‍රේණියන්)
 • ජෙයේෂ්ඨ අ౦ශය (10 හා 11 වැනි ශ්‍රේණියන්)

විශයන්[සංස්කරණය කරන්න]

 • අල් කූර්ආන් සහ සුන්නාහ්
 • අස් සීරා වත් තාරික් (ඉස්ලමීය ජීවන චරිතයන් හා ඉතිහාසය)
 • ෆීක්හුල් ඉස්ලාම් (ඉස්ලමීය නීති පද්ධතිය)
 • අල් අහ්ලාක් (ඉස්ලමීය සාරධර්ම)
 • අකීද සහ මසාදිරුශ් ශරීආ (ඉස්ලමීය මූලධර්ම හා නීති මූලාශ්‍ර)