රතනඡෝති නැණසල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පිහිටීම : සබරගමු පළාත කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය මාවනැල්ල කලාපය අරණායක ප්‍රා.කො. ලිපිනය : රතනඡෝත්‍යාරාමය,දෙබත්ගම,කෑගල්ල. සේවාවන්: 1.පරිගණක අධ්‍යාපනය ලබා දීම

       2.අන්තර්ඡාල පහසුකමි සැපයීම
       3.මුද්‍රණ කටයුතු
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රතනඡෝති_නැණසල&oldid=470467" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි