රණ බෙර වාදනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අංගම් මඩුවක් තුළ රණබෙර වාදනය කෙරෙමින් කෙරෙන අංගම් හරඹයක්

පැරණි සිංහල යුධ ක්‍රමවේදයකි. සිංහල හමුදාවන අණ දීම සඳහා භාවිතා කරන ලද බෙර සම්ප්‍රදායකි. මෙය අංගම්පොර සටන් ශාස්ත්‍රයේ මූලිකාංග තුළ පවතින්නකි. මේවා පුහුණු කරනුයේ අංගංමඩු තුලය. අංගංපොරවල එන රණබෙර වාදනයේදී යක්බෙරය, ගැටබෙරය, දවුල, තම්මැට්ටම ආදී දේශීය බෙර වර්ග කිහිපයක් භාවිතා වෙයි. එමෙන්ම රණබෙර වාදනය සඳහාම විශේෂිත බෙරපදද පවතී.ගව් ගණනක් ඈතට ඇසෙන සේ රණබෙර වාදනය කළහැකි දක්ෂ බෙරවායන් අතීතයේ සිට ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රණ_බෙර_වාදනය&oldid=321330" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි