රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ජීඑම්ඕඒ
සම්පූර්ණ නමරජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය
ආරම්භය1926
රටශ්‍රී ලංකාව
වෙබ් අඩවියgmoa.lk

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය (ජීඑම්ඕඒ) යනු, ශ්‍රී ලංකාවෙහි ක්‍රියාත්මක වන්නාවූ වෘත්තීය සමිතියකි.