රංකිරි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
දරු ප්‍රසූතිය ආසන්න දසමස් ගැබිනියකගෙ තන පුඩුවකින් වෑස්සෙන රංකිරි
රංකිරි (වම) සහ සාමාන්‍ය මවුකිරි (දකුණ)
On the left is colostrum expressed on day 4 of lactation, and on the right is breastmilk expressed on day 8. Colostrum often has a yellow hue compared to breastmilk.

මිනිස් මුල් කිරි සාමාන්‍යෙයන් රංකිරි ලෙස හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රංකිරි&oldid=309955" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි