යකඩ කර්මාන්ත

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

යකඩ කර්මාන්තය යනු ලංකාවේ අවුරුදු 40000කට වැඩි ඉතිහාසයක් සොයා ගත හැකි සාම්ප්‍රදායකි තාක්ෂණික ක්‍රම වේදයකි. මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා

පුරාණ අවිආයුධ ශාස්ත්‍රය පිටුව බලන්න.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යකඩ_කර්මාන්ත&oldid=312334" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි