මෝල්ටිටෝල්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Maltitol
Chemical structure of maltitol
Identifiers
CAS number 585-88-6
SMILES
Properties
Molecular formula C12H24O11
අණුක ස්කන්ධය 344.31 g/mol
Density ? g/cm3
Melting point

145 °C

Except where noted otherwise, data are given for materials in their standard state (at 25 °C, 100 kPa)
Infobox references


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මෝල්ටිටෝල්&oldid=269235" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි