මේද අම්ල

විකිපීඩියා වෙතින්

මේද අම්ලයක් යනු කුමක්ද කුමක්ද

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මේද_අම්ල&oldid=470645" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි