මුලතිව් ප්‍රදීපාගාරය

විකිපීඩියා වෙතින්

මුලතිව් ප්‍රදීපාගාරය...✍️ මීටර 20ක් හෙවත් අඩි 66 වන මෙය 1896 ඉදිකරන ලදි.ක්‍රියාවිරහිතව පවතී.වත්තුලක්කාරු කලපුව අසල පිහිටා ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මුලතිව්_ප්‍රදීපාගාරය&oldid=485041" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි