මිෂනාරි ව්‍යාපාරය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කිතුණු ධර්මය පැතිර වීම සදහා ගත් කියාමාර්ග මිෂනාරි ව්‍යාපාරය ලෙස හැදින්වේ.මි්ෂනාරි ව්‍යාපාර

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිෂනාරි_ව්‍යාපාරය&oldid=341264" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි