මිරිදිය

විකිපීඩියා වෙතින්

මිරිදිය යනු ගංගා වල ජලයයි. එහි ඕඑ , නෙඑම් , මානෙල් මල් ආදිය පිපෙති. එහි ලස්සන මාඑ සිටිති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිරිදිය&oldid=485425" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි