මිනීමැරුම් නොවන සාවද්‍ය මනුෂ්‍යඝාතන

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මිනීමරුමක් තරම් බරපතල නොවන, මිනිසෙකු විසින් මිනිසෙකු මරාදැමීම මිනීමැරුම් නොවන සාවද්‍ය මනුෂ්‍යඝාතන ලෙස නීතියේ හඳුන්වයි.

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]