මායා මෘදුකාංග වල දළ විශ්ලේෂණය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


මායා යනු Wavefrant ගවේෂකය හා Alicap power Antimator යන දෙකෙහි තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ඒවා මතම ක්‍රමක්‍රමයෙන් විකාශනය වූ ජනප්‍රිය මංසල් මුලික කරගෙන කළ සංශෙෘ්හිත කළ තීවුරැ මෘදුකාංග කට්ටලකයකි. මෙම මෘදුකාංග අනුවාදන 2 කින් එලිදක්වා තිබේ. Maya හා Maya සීමාරහිත Maya පුද්ගලික ඉගෙනුම් සංස්කරණය (PLF) වාණිජ - නොවන භාවිතය සදහා නොමිලේම පරිහරණය කළ හැක. නමුත් මෙහි ප්‍රතිඵල ලැබෙන විදැනුම් කරන ලද අනුරෑ දිය සලකුණු ගත කර තිබේ.

ආරම්භයේ දී Maya නිකුත් කර තිබුණේ IRIX නමැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය වෙනුවෙනි එය ඉන්පසුව Miarosoft Linux හා Maco –osx යන මෙහෙයුම් පද්ධති සදහා කොටගත කරන ලදි. 6.5 වන අනුවාදනයේ නිකුතුවෙන් පසු IRIX සදහා වූ අනුග්‍රහය නවතා දමන ලදි. 2005 දී ඔක්තෝබර් දී Auto dafk විසින් Aliaaf අත්පත් කර ගැනීමෙන් පසුව ඔවුහු Maya ප්‍රවරෟධනය කිරිම ඇරඹුහ. මෙහි නවතම අනුවාදනය වන 2008 (90) 2007 සැප්තැම්බර් යේ දී එළි දැක්විණ. Maya වැදගත්ම ලක්ෂණය වන්නේ තෙවැනි පාර්ශව මෘදුකාංග කෙරෙහි එය දැක්වූ විවාත භාවයයිත මෙමගින් ආදල මෘදුකාංගයේ සම්මත මුහුණුවර ඉවත්කොට ඒ වෙනුවට කර්නලය පමණක් භාවිතයෙන් ඉතා උසස් ම අනිතීරැම් කෘති මෘදුකාංග අනුවාදනයක් බවට පත්කිරිමට ඇති සුවිශේෂ හැකියාව ඉස්මතු විණ. මේ හේතුවෙන් දෙ ලද මෘදුකාංග සංවර්ධන කට්ටල භාවිතා කර තම නිෂ්පාදන සදහා අසිරැම් කේත රචනා කිරිමට නැඹුරැ වූ විශාල චිත්‍රාගාරයක් පවත්වන්නට විය.

Maya හි හරිකාර්යයන් අහිරැම්කරණය කිරිමේ ක්‍රමවේදයන් ලෙස Tcl ආකාර එකිනෙකට වෙනස් පද්ධති කිහිපයක් වෙනස්විය හැකි උපදේශවලින් භාෂාවන් ලෙස හදුනා Maya Embedded Loryanap (MEL) සපයා දී ඇත. එහි මෙවලම් බො‍හොමයක් හා වටපිටාව කේන්ද්‍රගත කර ඇත්තේ එම භාෂාවනි) මීට අමතරව පරිශීලනය අන්තර්ක්‍රියා ක්‍රියාවට නැංවිම හා වාර්තාගත කොට ඇතතේ MEL උපදේශවල් කේතු මෙවලම් තීරැවක ඇති ආකාරයටය. මෙමගින් C හෝ C++ වැඩසටහන් කරණය පිළිබද දැනුමකින් තොරව කාර්යයන් අලුතින් එකතු කිරීමට පරාගන්වන්නන් හට හැකියාව ලැබි ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙම විශේෂාංගය මෘදුකාංග සංවර්ධන කට්ටලක් සමගම ලබා දී තීබිමත් විශේෂත්වයකි. Python උපදේශාවලිය මේ සදහා එක් කර ඇත්තේ 8.5 වන අනුවාදනය සමගිනි.

Maya හි තරග රචනා කර ඇත්‍තේ C++ මගිනි ජ්‍යාමිතික හා පරාගැන්විය හැකි සබැදි දත්ත ඇතුලත් ව්‍යාපෘති ගොනු ගබඩා කර ඇත්තේ MEL මෙහෙයුම් ලෙසය. මෙය විකල්පයක් ලෙස මිනිසාට කියවිය හැකි ගොනුවක් ලෙස සුරැකිය හැක. තවදුරටත් මෙය මායා වටපිටාවක් පරිබාහිර ඕනෑම පෙල සකසන යකින් සකසා ගත හැකි මීට පරිබාහිර මෙවලම් සමග කටයුතු කිරිම‍ේ දී දක්වන ඉඑල සුකැමි භාවය සදහා කදිම නිදසුනකි. Hotbos යන නමින් යුතුව ඉතා විශාල මෙනු පද්ධතියක් සදහා සපයා ඇති සලකුණු මෙනුව විසින් Maya හි ඇති බහුතරයක් විශේෂාංග සදහා තනි යතුරැ එබුමක් මගින් පිවිසිමේ පහසුව සපයා දි ඇත.