මානව භූගෝල විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මානව භූගෝල විද්‍යාව යනු පෘතුවිය මතුපිටදී මිනිසාගේ ල පරිසරය සමඟ පවතින අනේ‍යා්න්‍ය හැසිරීම් පිළිබඳ හැඩගැසීම සහ අවකාශ ව්‍යාප්තියේදී අභිප‍්‍රායන් හා ප‍්‍රතිවිපාක සමඟ ඇති විශේෂ සම්බන්ධය ල ආකාර හා ක‍්‍රියාවලි වශයෙන් අධ්‍යයනය කරන භූගෝල විද්‍යාවේ එක් කොටසකිග

අරමුණ

එය සමාජ විද්‍යාවන් හි මානව ලදේශපාලනික ලසංස්කෘතික ල සමාජීය හා ආර්ථික යන පාර්ශවයන් සපුරාලයි ග තවද පෘතුවියේ භොතික දර්ශනය ල මානව භූගෝල විද්‍යාවේ ප‍්‍රධාන අරමුණ නොවේ :භොතික භූගෝල විද්‍යාව බලන්න*ග පෘතුවිය මත කුමන ආකාරයේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් සිදුවෙනවාද යන්න සහා පරිසර භූගෝල විද්‍යාව මගින් එළිදරව් කරන මේ දෙක අතර ඇති විශේෂ සම්බන්ධය නිසා භොතික භූදර්ශන වලට නොගොස් මානව භූගෝල විද්‍යාව ගැන සාකච්චා කිරීම කල නොහැකිය ග විෂය අධ්‍යයන ල මැනීම් ගවේෂණය ල සංඛ්‍යාන විශ්ලේෂණය සහා අනෙක් පුද්ගලයන් අතර ආකෘති ගොඩනැගීම ඇතුලත්ව ල ක‍්‍රමවේදීව වෙනස් ගුණාත්මකව ක‍්‍රම සහා ප‍්‍රමාණාත්මක ක‍්‍රමයන් දෙවර්ගයම මානව භොතික විද්‍යාවේදී යොදාගනු ලබයි ග

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මානව_භූගෝල_විද්‍යාව&oldid=199440" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි