මාධ්‍යවිකි:Titlewhitelist

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  1. This is a title whitelist. Use "#" for comments.
  2. This is case insensitive by default
"https://si.wikipedia.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Titlewhitelist" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි