මාධ්‍යවිකි:Deletedtext

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

"$1" මකා දමා ඇත. මෑත මකාදැමීම් පිළිබඳ වාර්තාවක් සඳහා $2 බලන්න.

"https://si.wikipedia.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Deletedtext" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි