මාධ්‍යවිකි:Blockedtext

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ IP ලිපිනය වාරණය කොට ඇත.

මෙම වාරණය සිදුකොට ඇත්තේ $1 විසිනි. මේ සඳහා දී ඇති හේතුව $2 වේ.

  • වාරණයෙහි ඇරඹුම: $8
  • වාරණයයෙහි අවසානය: $6
  • අදහස් කරන ලද වාරණ-ලාභී: $7

වාරණය පිළිබඳ සංවාදයකට එළඹීමෙනු වස්, $1 හෝ වෙනත් පරිපාලකයෙකු හෝ සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ හට හැකිය. ඔබගේ ගිණුම් අභිරුචි වල, වලංගු විද්‍යුත්-තැපැල් ලිපිනයක් නිරූපනය කොට ඇති නම් හා ඔබ විසින් එය භාවිත කිරීම වාරණය කොට නොමැති නම් මිස, 'මෙම පරිශීලකයාට විද්‍යුත්-තැපෑලක් යවන්න' යන අංගය ඔබ විසින් භාවිතා කල නොහැකිය. ඔබගේ වත්මන් අන්තර්ජාල ලිපිනය $3 වන අතර, වාරණ අනන්‍යතාවය #$5 වේ. ඔබ විසින් සිදු කරන ඕනෑම විමසුමකදී ඉහත සියළු විස්තර අඩංගු කරන්න.

"https://si.wikipedia.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Blockedtext" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි