මාධ්‍යවිකි:Bad image list

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආකෘතිය පහත පරිදි වේ:

ලැයිස්තු අයිතම පමණක් (* යන්නෙන් ආරම්භ වන පේළි) සළකා බලනු ලැබේ. පේළියක් මත ඇති පළමු සබැඳිය අයහපත් ගොනුවකට යොමු වන සබැඳියක් විය යුතුය. එම පේළියෙහිම ඉනික්බිති හමුවන ඕනෑම සබැඳියක් සලකනු ලබන්නේ ව්‍යහිවාරයක් ලෙසටය, එනම්, ගොනු එක පේළියට පැවතිය හැකි පිටු.

"https://si.wikipedia.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Bad_image_list" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි