මහජන පුස්තකාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
නිව්යෝක් මහජන පුස්තකාලය - ප්‍රධාන ශාඛාව පරිහරණය කරන පාඨක පිරිසක්

මහජන පුස්තකාලය that is accessible by the general public and is generally funded from public sources, such as taxes. It is operated by librarians and library paraprofessionals, who are also Civil service|civil servants.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහජන_පුස්තකාලය&oldid=465138" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි