මලීෂ වගන්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්

තද පැහැති අකුරු පෙළ==රෙවෝ පැතුම් වීරමන්ත්‍රී Revo Pathum Weeramanthri==

ගොනුව:උදාහරණ.jpg

කෙට් චිත්‍රපට නිර්මාණකරැවෙක් වශයෙන් ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරමින් විකල්ප සිනමා මාධ්‍ය තුළින් කේෂ්ත්‍රයට පිවිසුනු අයෙකි. 2008 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත් වූ Digital Stories - 2008 තරගයේ අවසන් වටයේ හොදම නිර්මාණ අතරට නිර්මාණ දෙකක් ජයහණය කරන අතර {{http://www.adicsrilanka.org/Digital_stories_2011_Home.html}[permanent dead link]} 2009 වසරේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ කෙටි චිත්‍රපට උළලේ දෙවන ස්ථානය හා විශිෂ්ටතා සම්මාන {{http://www.lightofasiafoundation.com/index.php/light-of-asia-projects/buddhist-film-festival}[permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link][permanent dead link]}හිමිකර ගනියි. 2011 වසරේද පළමු ස්ථානය හා විශිෂ්ටතා සම්මානයක් දිනාගැනීමට හැකිවිය[Light of Asia foundation |http://ylanka.com/lightofasia/wesak.php]ආසියාලෝකය[permanent dead link] පදනම- ජාතික චිත්‍රරපට සංස්ථාව හා බීඑම්අයිසීඑච් යන ආයතන තරග සංවිධානය කෙරින. 2013 වසරේද ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ වාර්ෂික කෙටි චිත්‍රපට තරගයේද ඔහුගේ ‘‘කවුද?“ කෙටි චිත්‍රපටයට ජයග්‍රහණයක් හිමි විය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මලීෂ_වගන්තිය&oldid=669780" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි